Marietak van Poortvliet museum

Headerfoto

Vergangenes

Nachfolgend eine Übersicht der Ausstellungen, die das Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg im vergangenen Jahr und in vorherigen Jahren organisiert hat.

2018

 • DE WIJDE STILTE. DRIE BIJZONDERE COLLECTIES IN BEELD II

  · De Zomertentoonstelling 2019 is het vervolg op de Zomertentoonstelling 2018. Opnieuw werd een selectie vertoond van werken uit de verzamelingen van de gemeente Veere, het MTVP Museum Domburg en de Collectie Francisca van Vloten, die deel zal uitmaken van het International Centre for Artists’ Colonies in Europe (ICEAC). Deze keer werd de periode vanaf het Interbellum tot nu belicht en betrof de tentoonstelling Nederlandse en buitenlandse kunstenaars die actief waren en zijn in de Europese kunstenaarskolonies, uitgaande van Domburg.
  · In de museumtuin en caféruimte waren tijdens de Voorjaars- en Zomertentoonstelling bronzen sculpturen en glasobjecten te zien van Jan en Veronie Rens-Havermans, Galerie ZeeUwArt, Renesse.

2018

 • RAAK! Zeeuwse portretten

  De Voorjaarstentoonstelling 2018 van het MTVP Museum Domburg is gewijd aan Zeeuwse portretten. RAAK! staat voor ‘raak of heel goed getroffen’ en dubbelzinnigheid schuilt er in ‘Zeeuwse portretten’. Dat staat voor portretten door of van met Zeeland verbonden mensen of beide; en portret staat naast de letterlijke betekenis ook voor een apart geval, voor een bijzondere ‘Zeeuw’ dus. Een ‘actie-portret’, een dierenportret en groepsportretten kunnen er ook onder vallen.

2017

 • LANGS PADEN VAN VERLANGEN. DRIE BIJZONDERE COLLECTIES IN BEELD I

  · De Zomertentoonstelling 2017 liet een selectie van werken rond Domburg als klassieke kunstenaarskolonie in Europees verband zien uit drie bijzondere verzamelingen: de Collectie van het MTVP Museum Domburg, de Collectie van de Gemeente Veere, waartoe Domburg behoort, en de Collectie van Francisca van Vloten, die deel zal uitmaken van het International Centre for Artists’ Colonies in Europe, een documentatie- en onderzoekscentrum i.o. verbonden met het MTVP Museum Domburg en de federatie EuroArt.
  · In de museumtuin stonden tijdens de Voorjaars- en de Zomertentoonstelling bronzen sculpturen van de Zeeuwse beeldhouwer Ernest Joachim (1949), die de natuur en soms de architectuur als onuitputtelijk thema heeft.

2017

 • DE SCHOONHEID VAN ALLES! KRISZTIÁN HORVÁTHS DOMBURGSE DESIGN

  · De Voorjaarstentoonstelling 2017 was gewijd aan het Zeeuwse werk van de Hongaars-Nederlandse kunstenaar Krisztián Horváth (1976) die evenals Mondriaan een Zeeuwse inspiratie-ervaring en ontwikkelingsgang doormaakte.
  · In de museumtuin stonden tijdens de Voorjaars- en de Zomertentoonstelling bronzen sculpturen van de Zeeuwse beeldhouwer Ernest Joachim (1949), die de natuur en soms de architectuur als onuitputtelijk thema heeft.

2016

 • NAAR ZEELAND!

  Veel kunstenaars hebben zich laten inspireren door het Zeeuwse landschap. Op de Zomertentoonstelling 2016 presenteert het MTVP Museum een keuze van werken uit de eigen collectie en bruiklenen van een aantal musea en particulieren.

2016

 • DE ZAAK PIET MONDRIAAN – MONDRIAAN IN DOMBURG

  · De zaak Piet Mondriaan. Welk ‘Zeeuws Licht’ moet Mondriaan hebben gezien toen hij in 1908 voor het eerst naar Domburg kwam? Op basis van zijn onderzoek komt Loek Grootjans met een installatie in het museum. Het bijzondere licht in Domburg bijzonder verklaard.
  · Mondriaan in Domburg. Francisca van Vloten maakte als omlijsting een documentaire tentoonstelling met documenten, foto’s en reproducties van werken die Mondriaan in Domburg maakte.
  · In de museumtuin stonden tijdens de Voorjaars- en Zomertentoonstelling 2016 beelden van Loek Grootjans.

2015

 • MET DE NATUUR ALS LEERMEESTER

  · De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Kunstmuseum Schwaan en is gewijd aan de prachtige landschapschilderijen en dorpsgezichten van de Noord-Duitse kunstenaarskolonie. Zoals er in de tweede helft van de negentiende eeuw talrijke kunstenaarskolonies in Europa ontstonden, zo ontwikkelde zich omstreeks 1885 ook in Schwaan een gemeenschap van schilders.
  · In de museumtuin stonden gedurende de Voorjaars- en Zomertentoonstelling 2015 beelden van Katrin Lau uit Baumgarten en Arndt Weigend uit Rukieten bij Schwaan.

2014

 • TIJDELIJK THUISLAND

  Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven de kunstenaars Emmanuel Vierin, Jozef Posenaer, Jean Gouweloos en Frans Willems met hun families in Domburg. De Zomertentoonstelling 2014 was gewijd aan hun in die periode ontstane werk en hun leven in Domburg en omgeving.

2014

 • CHABOT

  Van april tot november 1933 logeerde de schilder en beeldhouwer Henk Chabot (Sprang 1894 – Rotterdam 1949) in Vrouwenpolder op Walcheren. Net als Charley Toorop in Westkapelle, met wie hij goed bevriend is, zocht hij een rustige woon- en werkplek midden tussen de Zeeuwen aan zee. De Voorjaarstentoonstelling 2014 was gewijd aan deze schilder.

2013

 • In het licht van Walcheren. 10 jaar Schildersweek Domburg

2010

 • Liesbeth Minderhout

  Beelden in de museumtuin

2010

2010

 • Danielle Orelio

  Beelden in de museumtuin

2009

1996

 • Jan Heyse

  In schoonheid verstild - (1882-1954) (in samenwerking met het Zeeuws Museum)

1996

 • Dirk Nijland

  (1881-1955) en het water

1995

 • Gerard von Brucken Fock

  Schilderijen, tekeningen en aquarellen

1995

 • Domburgse Grafiektentoonstelling 1893-1932

1994

 • Tentoonstelling van Schilderijen Domburg

  Juli-Augustus 1912 (in samenwerking met het Zeeuws Museum)