Marietak van Poortvliet museum

Headerfoto

Bestuur & Organisatie

Bestuur

  • Arnold van Houtum, voorzitter
  • Marcelle Immink, vice voorzitter
  • Jan Kaland, penningmeester
  • Renée van Vloten, secretaris
  • Engeline Molkenboer, coördinatie vrijwilligers

Conservator

  • Francisca van Vloten, conservator en beleidsadviseur

Onderhoudscommissie

  • Jaap Bimmel
  • Hans Jansen

Commissie educatie

  • Marcelle Immink

Commissie fotografie

  • Adri van de Velde

Iedereen die in ons museum werkt is vrijwilliger. Als u ook bij ons als vrijwilliger wil werken kunt u contact met ons opnemen.

Member of EuroArt
Partner of Eau & Lumière

RABOBANK 14.65.19.841, KvK Middelburg 114817