Marietak van Poortvliet museum

Headerfoto

Gebouw en omgeving

Het Marie Tak van Poortvliet Museum is gevestigd in een replica van de in 1921 verloren gegane ‘kunstzaal’ die schuin tegenover het Badpaviljoen was opgetrokken.

Het huidige tentoonstellingsgebouw werd ontworpen door Cees Dam en gebouwd in 1994. Het staat nu in de kom van het dorp in plaats van op het duin.