"Het nieuwe Museum, op die bijzondere plek, zal een parel zijn. Een verbinding tussen heden en verleden van Domburg als kunstenaarskolonie. Ik heb er van genoten dit te ontwerpen en prijs allen die het straks mogelijk maken het te bouwen. Het zal in elk geval voor mij een lieux de mémoire zijn." Cees Dam & Partners - architecten

Een gebouw om trots op te zijn

Domburg is een prachtige badplaats met een uniek verleden als kunstenaarskolonie. Aan het Marie Tak van Poortvliet Museum werd het voorstel gedaan om te verhuizen naar een andere plek. Een interessante optie omdat het Museum daarmee veel beter zichtbaar wordt. En vooral ook omdat de museumcollectie dan in een permanente opstelling kan worden getoond. Een gebouw waarin het bijzondere verhaal van de tijd van Toorop en Mondriaan tot leven komt. Waarin ook ruimte is voor wisseltentoonstellingen en aandacht voor het fenomeen kunstenaarskolonie.

Een nieuw gebouw om trots op te zijn, dus.

Oude band

Het Museum heeft een oude band met architect Cees Dam en zijn bureau. Het huidige gebouw is van zijn hand en in de afgelopen vijfentwintig jaar is die band gebleven. Vandaar zijn ontwerp voor het Nieuwe Museum in het Nehalennia gebied. Het moet een bijzondere toevoeging worden aan wat Domburg te bieden heeft, dichtbij de plek waar de schilders een eeuw geleden hun Tentoonstellingsgebouw hadden.

Conservator Francisca van Vloten en Cees Dam leggen in deze film uit waar de plannen van het museum vandaan komen.

Van visie naar museum

In 2015 werd de Visie Domburg door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin werd het Marie Tak van Poortvliet museum een plek in het Nehalennia gebied toegedacht. Dat gebied werd als ‘versleten en rommelig’ betiteld. Besloten werd om het te herontwikkelen en het museum daarin een prominente plaats te geven. Die uitdaging heeft het museum opgepakt.

Het plan

Het begint met een idee. De binnentuin centraal, daaromheen gegroepeerd drie ruimtes, het glooiende van het duin volgend. En het is als volgt uitgewerkt. In de ingang is de Museumwinkel gevestigd. De eerste zaal biedt het verhaal van de kunstenaarskolonie Domburg. Het Museum heeft een collectie van ruim 180 werken. Samen met documenten uit de tijd van Toorop en met audiovisueel materiaal zal het verhaal worden verteld.

In de tweede zaal zullen wisseltentoonstellingen te zien zijn. De derde ruimte wordt een studiecentrum. Hier zal het ICEAC (International Centre for European Artist’s Colonies) worden gevestigd. Een multifunctionele ruimte met een grote bibliotheek en een collectie van zo’n 400 kunstwerken uit Europese kunstenaarskolonies. Boven op de eerste twee zalen komen aantrekkelijke ruimtes voor de horeca van het museum. Thee (of iets anders) en kunst met zicht op zee.

ICEAC

Het Museum is al jaren actief lid van EuroArt (www.euroart.eu), Federatie van Europese kunstenaarskolonies. Ook de gemeente Veere is daar lid van. In het museum zal het onderzoekscentrum onder auspiciën van die Federatie komen. Een plek van waaruit onderzoek naar de Europese kunstenaarskolonies zal worden gedaan. Waar een bibliotheek van vele duizenden kunsthistorische boeken beschikbaar is en waar in samenwerking met universitaire en andere instellingen Summer Courses kunnen worden gegeven. Een plek ook voor lezingen, groepsontvangsten en creatieve activiteiten. Domburg met een internationale dimensie.

Uit de Collecties van het MTVP Museum en het ICEAC (CFVV)

Het vervolg

Geen plan zonder middelen. In tijd, aandacht en natuurlijk geld. Daaraan wordt nu hard gewerkt. Het is mogelijk, daar zijn we van overtuigd. En als het gebouw er eenmaal staat, dan zal het in staat zijn om met 20.000 bezoekers per jaar op eigen benen te staan. Dat zal zeker lukken op deze prachtlokatie!

Deze website wil iedereen op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Als u daarin geïnteresseerd bent, dan kunt u zich hieronder aanmelden.MTVP Museum Domburg en ICEAC Domburg
lid van EuroArt
partner van Impressionisms Routes
2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Nieuws

Plan
In de afgelopen tijd hebben we verder gewerkt aan het plan.
Er waren veel vragen over de hoogte van het gebouw. Hoe ver steekt het hoogste puntje uit boven het duin? Dat hebben we verduidelijkt in de aangepaste tekeningen die hierboven onder ‘het Plan’ staan.

Nehalennia-gebied
In de komende weken zal er met velen over het Nehalennia-gebied worden gesproken. Begin volgend jaar probeert men bij de gemeente een globaal plaatje gereed te hebben van de toekomstige invulling van het gebied. Dan wordt duidelijk waar ons plan ingepast kan worden.