Marietak van Poortvliet museum

Headerfoto

Vrienden van


Het museum dankt zijn voortbestaan aan veel trouwe vrienden en de inzet van vrijwilligers. De Vereniging van Vrienden ondersteunt het museum o.a. bij de aankoop van stukken voor de collectie of voor de aankleding van het museum zelf.

Als vriend van het museum hebt u gratis toegang tot de exposities en krijgt u uitnodigingen voor de opening van de tentoonstellingen en voor de jaarlijkse vriendenavond in de zomer met een lezing en een ontvangst in het museum.

De vriendenbijdrage is 25 euro, maar een hogere bijdrage wordt altijd op prijs gesteld.

U kunt zich aanmelden als vriend door een e-mail te sturen naar vriendenmarietak@gmail.com

bankrekeningnummer : IBAN NL 27 RABO 0314 4454 39


E-mailadres Vereniging van Vrienden: vriendenmarietak@gmail.com 

 

Opgave Vereniging van Vrienden